XVII. Východoslovenský vakcinačný deň Louisa Pasteura

 

Predkladáme Vám program podijatia a k niektorým prednáškam aj prezentácie.

Program:

11.06.2014

prof. MUDr. Dluholucký S., CSc., Možné ohrozenia imunizačného programu
(prezentácia)
MUDr. Avdicova M., PhD., Aktuálna epidemiológia pertussis v SR
MUDr. Šimurka P., PhD., Rotavírusové infekcie u detí
(prezentácia)
MUDr. Urbančíková I., MPH., Klinické prejavy preventabilných ochorení v súčasnosti
(prezentácia)
MUDr. Seligová J., PhD., MUDr. Stašková J., MPH Mumps - reemergentná infekcia?
(prezentácia)
MUDr. Maslenová D., MPH., doc. MUDr. Krištufková Z., PhD., Chrípka, stála hrozba
(prezentácia)
doc. MUDr. Oleár V., CSc., Očkovacia schéma a platnosť očkovania
(prezentácia)