Ako sa stať členom SEVS

 

Noví členovia

Záujemcovia o členstvo v SEVS, ktorí neboli členmi SEA a nie sú členmi inej spoločnosti SLS zašlú poštou obojstranne vytlačenú, vyplnenú a podpísanú Žiadosť o členstvo v SLS (www.sls.sk) na adresu:

MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.

Fakulta verejného zdravotníctva SZU

Limbova 12

833 03 Bratislava

 

Členovia SEA a členovia iných spoločností

Členovia SEA a členovia iných spoločností SLS zašlú poštou obojstranne vytlačenú, vyplnenú a podpísanú Žiadosť o rozšírenie členstva SLS (www.sls.sk) na adresu:

MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.

Fakulta verejného zdravotníctva SZU

Limbova 12

833 03 Bratislava