EPI INFOTM - kľúčové funkcie programu

Epi InfoTM charakterizuje maximálna kompatibilita so štandardami vrátane:

Epi InfoTM obsahuje rozširujúce moduly:

Epi InfoTM ďalej umožňuje:

Epi InfoTM moduly

Epi InfoTM je program založený na modulárnom systéme. Obsahuje päť základných modulov:

Epi InfoTM systémové požiadavky

Epi InfoTM vyžaduje k inštalácii:

Epi InfoTM lokalizácia

Program Epi InfoTM nie je lokalizovaný do slovenčiny. Máme však informácie o tom, že na pracovisku RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote sa na lokalizácii programu intenzívne pracuje.

Bola pripravená skúšobná verzia. Pre tých, ktorí si ju chcú odskúšať sme pripravili stručný návod a inštalačný súbor s databázou slovenskej terminológie.

Pozrite sa ako na to (pdf)

V prípade, že ste sa rozhodli lokalizovať prostredie Epi Info do slovenčiny stiahnite si súbor "slovak.exe" a postupujte podľa návodu.

Epi InfoTM verzia 3.5.3

Nasledovne je uvedený krátky zoznam niektorých z najdôležitejších vylepšení programu, ktoré obsahuje uvolnená verzia Epi Info 3.5.3 zo dňa 26.01.2011:

- je kompatibilná s operačným systémom Windows 7,

- obsahuje predbežne uvolnenú verziu Epi Info 7,

- sada OpenEpi štatistických programov je obsiahnutá v inštalácii tejto verzie a je sprístupnená z príkazu Utility (nástroje) v hlavnej ponuke.