Epi Info 7

  

Aké sú systémové požiadavky pre Epi Info 7 ?

- Microsoft Windows XP alebo novší OS,

- Microsoft .NET Framework 3.5 alebo vyšší,

- Odporúčaný - 1 GHz procesor,

- Odporúčaných - 256 MB RAM

Je potrebné aktualizovať z Epi Info 3.5.3 ?

Užívatelia nemusia vyberať medzi Epi Info 7 a Epi Info 3.5.3 pretože obe verzie môžu byť súčasne nainštalované na tom istom počítači. Epi Info 7 poskytuje nové schopnosti, ktoré sú navrhnuté k tomu aby umožnili epidemiológom rýchlo vytvoriť zložité formuláre, zozbierať veľké množstvo údajov a vykonať ich rýchlu analýzu k charakterizovaniu situácie. Jedná sa tiež o úplne novú platformu pri ktorej sa predpokladá, že časom bude vyvíjaná. Tréningové videá, príklady databáz a šablóny formulárov boli aktuálne vyvinuté ako pomôcky pre užívateľov k využitiu nových schopností Epi Info 7. Na druhej strane Epi Info 3.5.3 je aktuálne stiahnutý na celom svete a dnes je vyžívaný ako dôležitá súčasť verejného zdravotníctva. Ak Epi Info 3.5.3 súčasne vyhovuje vašim potrebám, potom vás vyzývame, aby ste pokračovali v jeho využívaní. Epi Info 3.5.3 a Epi Info 6.04d budú stále k dispozícii na stiahnutie a CDC je odhodlané poskytovať technickú podporu pre tieto verzie.

Čo dokáže Epi Info 7 na rozdiel od Epi Info 3.5.3

Epi Info 7 poskytuje nové možnosti ktoré sú navrhnuté tak, aby uľahčili epidemiológom vytvoriť rýchlo formuláre, zozbierať veľké množstvá údajov a rýchlo ich analyzovať pre potrebu zhodnotenia situácie. Konkrétne, užívatelia budú teraz schopní: 

- distribuovať, rozmiestniť a používať Epi Info v čase núdze bez niekedy požadovaných vysokých nárokov na prístroje,

- rýchlo vytvoriť formuláre pre špecifické udalosti ťahom a pustením (drag and drop) vopred pripravených šablón,

- vopred vytvoriť šablónu celého dotazníka, ktorý môže byť distribuovaný a rýchlo upravený podľa priania zákazníka v čase naliehavej situácie,

- používať nové logické kontrolné kódy "Check code" vo formulároch ako napríklad Geocode, YScore, EpiWeek, Enable, Disable a Highlight,

- vytvoriť formuláre ktoré majú viac ako 255 polí,

- ukladať dáta buď na SQL server pokiaľ bude sieťová infraštruktúra k dispozícii, alebo do lokálnych MS Access kompatibilných súborov v prípade ak mimoriadna udalosť naruší systém sieťovej konektivity,

- súbežný zber dát vo viac užívateľskom prostredí,

- spájať záznamy (vety  k vytvoreniu expozičných vzťahov,

- zviditeľniť skupinové dáta na základe prípadov v mapách, graficky analyzovať sociálne siete v novom výkonnom "Visual Dashboard" zobrazovacom paneli,

- vytvoriť účinnú kontrolu prostredníctvom včasného varovného systému odchýlky (Early Aberration Reporting System – EARS),

- vykonať hodnotenie výživového stavu použitím aktuálnych CDC a WHO štandardov,

- pokiaľ budú dostupné získavať aktualizácie nových funkcií, šablón a opráv.

Ktorý download je určený pre mňa?

Epi Info 7 - ZIP

- môže byť stiahnutý väčšinou užívateľov, pri činnosti nepožaduje zvláštne administratívne alebo vysoké hardwarové požiadavky,

- môže byť rozbalený a spúšťaný z rôznej položky adresára za predpokladu, že užívateľ má v ňom povolený zápis, čítanie a spúšťanie,

- predpokladá sa, že v počítači je nainštalovaný operačný systém Microsoft, NET 3.5 a iné nevyhnutné inštalácie.

- odporúča sa pre nezasieťované laptopy a pre použitie v núdzových situáciách keď IT môže byť podporovaná, alebo infraštruktúra nie je dostupná.

Epi Info 7 - Setup

- bežný inštalačný mechanizmus, ktorý umiestni Epi Info 7 do adresára požadovaného IT stratégiou,

- umožňuje administrátorom sietí riadiť a rozširovať Epi Info 7, vrátane aktualizácií a záplat pre používateľov prostredníctvom Microsoft System Center Configuration Manager,

- zabezpečuje, že software má minimálne požiadavky na konfiguráciu počítačov,

- kompiluje a registruje určité Epi Info 7 komponenty na počítači, takže určité komponenty bežia rýchlejšie,

- vyžaduje administratívne alebo zvláštne požiadavky počas inštalácie,

- doporučuje sa pre centrálne riadené IT prostredie

Ako bude Epi Info aktualizované?

Epi Info 7 je úplne nová platforma ktorá bude časom aktualizovaná. Avšak používatelia nemusia čakať na všetky funkcie, ktoré budú pridané k tejto platforme a môžu začať využívať funkcie, ktoré sú k dispozícii dnes. Epi Info 7 má aktualizačnú funkciu podobnú Microsoft Windows Update. To umožní aplikácii oznámiť používateľom dostupné aktualizácie a poskytnúť užívateľom možnosť aplikovať aktualizáciu bez potreby úplnej reinštalácie.

Aké sú niektoré z pripravovaných funkcií?

V Epi Info 7 si používatelia môžu všimnúť chýbanie modulu Epi Report a zahrnutie nového modulu nazývaného "Visual Dashboard" (zobrazovací panel. V skutočnosti je víziou Visual Dashboard nahradiť Epi Report ako centra pre zostavovanie a generovanie hlásení v Epi Info. Aktuálne existuje niekoľko možností ktoré Epi Report poskytuje, ale ktoré ešte nie sú vo Visual Dashboard dostupné. Používatelia môžu očakávať v blízkej budúcnosti aktualizácie týkajúce sa nedostupných funkcií.

Používatelia si môžu všimnúť tiež dve nové ponuky v module Form Designer, ktoré sa odvolávajú na možnosť uverejniť formuláre Epi Info 7 na web a na mobilných zariadeniach. Tieto funkcie sú momentálne deaktivované ale mohli by sa stať dostupnými v roku 2012. Viac informácií bude poskytnutých po ukončení vývoja týchto nových funkcií.