XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny

 

Názov podujatia: XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny
XIII. Červenka´s days of preventive medicine
Typ podujatia: Kongres
Termín: 23. - 25.04.2014
Miesto: Hotel Stupka, Tále, okres Brezno
Témy: Emergentné e reemergentné choroby
Ochorenia preventabilné očkovaním
Zoonózy
Epidémie, kazuistiky
Chronické ochorenia
Varia
Hlavný organizátor podujatia: Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
Ďalší organizátori: RÚVZ Banská Bystrica
Odborný garant: Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
Organizačné zabezpečenie: h. doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
RÚVZ Banská Bystrica
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
Kontakt: Tel.: 048/43 674 41
Fax: 048/41 236 37
e-mail: maria.avdicova(zav)vzbb.sk

I. Informácia (doc): TU