XX. Vakcinačný deň Slovenskej republiky

 

Názov podujatia: XX. Vakcinačný deň Slovenskej republiky
XX. Vaccination day of the Slovak Republic
Typ podujatia: Odborná konferencia
Termín: 27.09.2014
Miesto: Žilina, Kongresová hala MÚ Žilina
Témy: Aktuálne problémy zabezpečenia Imunizačného programu v SR
Hlavný organizátor podujatia: Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
Ďalší organizátori: Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin
Slovenská pediatrická spoločnosť
RÚVZ Žilina
RÚVZ Martin
Odborný garant: Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
Prof
. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD, MPH, Ústav verejného zdravotníctva
Jeseniova lekárska fakulta UK
Sklabinská 26
037 53 Martin
Organizačné zabezpečenie: Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD, MPH, Ústav verejného zdravotníctva
Jeseniova lekárska fakulta UK
Sklabinská 26
037 53 Martin
Kontakt: Tel.: 043/26 336 16, 26 336 04, 26 336 30
e-mail:
Henrieta.Hudeckova(zav)jfmed.uniba.sk