Surveillance chronických chorôb

 

Názov podujatia: Surveillance chronických chorôb
Typ podujatia: VI. Odborná konferencia
Termín: 08. - 09.09.2014
Miesto: Staré Hory - Rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne
Témy: Surveillance chronických chorôb
Aktuálna problematika poradne zdravia so zameraním na monitorovanie rizikových faktorov a meranie efektivity následných intervencií
Podpora zdravia v dennej praxi zdravotníckych pracovníkov
Hlavný organizátor poujatia: Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
Ďalší organizátori: RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
Odborný garant: Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
Organizačné zabezpečenie: MUDr. Silvia Kontrošová, MPH
RÚVZ Banská Bystrica
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
Kontakt: Tel.: 048/4367449
e-mail: silvia.kontrosova(zav)vzbb.sk

Program:

Surveillance chronických chorôb (doc) - TU

Surveillance chronických chorôb (pdf) - TU