Surveillance nozokomiálnych nákaz

 

Názov podujatia: Surveillance nozokomiálnych nákaz
Typ podujatia: XVI. Odborná konferencia
Termín: 11. - 12.11.2014
Miesto: hotel Stupka, Tále, okres Brezno
Témy: Surveillance nemocničných nákaz
Epidémie
Kazuistiky
Výkon ŠZD v zdravotníckych zariadeniach
Hlavný organizátor podujatia: Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
Ďalší organizátori: RÚVZ Banská Bystrica
Odborný garant: Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
Organizačné zabezpečenie: MUDr. Mária Avdičová, PhD
MUDr. Pavol Lokša
RÚVZ Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
Kontakt: DAHE Blažena Pohančíková
Tel.: 048/43 67 442
e-mail: blazena.pohancikova(zav)vzbb.sk

I. Informácia (doc) - TU

I. Informácia (pdf) - TU