Podujatia v roku 2014

 

 

 
16. - 18.
január
2014
V. Slovenský vakcinologický kongres info
18. marec 2014 XI. Odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR info
23. - 25. apríl 2014 XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny info
11.
jún
2014
XVII. Východoslovenský vakcinačný deň Louisa Pasteura info
27. september 2014 XX. Vakcinačný deň Slovenskej republiky info
03. - 05.
október
2014
Dni praktickej obezitológie 2014 info
08. - 09. september
2014
VI. Odborná konferencia Surveillance chronických chorôb info
11. - 12. november 2014 XVI. Odborná konferencia sutveillance nozokomiálnych nákaz info