Výbor SEVS v rokoch 2012 - 2015

 

Výbor Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti na volebné obdobie 2012 -2015

 

Predseda:                 

doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.                                   

Podpredseda:           

MUDr. Mária Avdičová, PhD.                                

Vedecký sekretár:     

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD.,MPH                           

Hospodár:                

MUDr. Silvia Kontrošová, MPH      

Členovia:                  

doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.           

MUDr. Eva Striežová                      

MUDr. Miriam Ondicová

MUDr. Erika Böhmová

Náhradníčky výboru:                     

MUDr. Janka Stašková

MUDr. Ľudmila Tintová      

Dozorná rada SEVS:

Predseda:                 

MUDr. Viera Morihladková

Členovia:                  

MUDr. Adriana Strečková

MUDr. Július Zbyňovský, MPH      

Náhradníčka dozprnej rady:

MUDr. Klára Minčíková